ارتباط با ما

دفتر مرکزی


آدرس : سنندج خیابان آبیدر کوچه مریم پلاک 29

دفتر تهران

تهران –

تلفن: (+98) 33224686-087
فکس: (+98) 33241825-087

ایمیل: info@karexgroup.ir
وبسایت: www.karexgroup.ir

شبکه های اجتماعی