نمایشگاه های مجازی

کارت غرفه داری

  • جهت دریافت کارت غرفه داری فرم زیر را بدرستی تکمیل فرمایید

    "فقط غرفه دارانی که در نمایشگاه مربوط ثبت نام فرمودند این فرم را تکمیل نمایند"
  • لطفا نام نمایشگاه مربوط را ذکر بفرمایید